Bekarın Sığı

Tepesi 15 metreden başlar 27 metrelere kadar devam eder. Güzel oyuklar içinde çeşitli balıklar vardır.